Privacy verklaring

DOEL
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de "Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden" (verder afgekort tot VPBL) omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn leden en even-tuele andere belanghebbenden.
Verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels is het VPBL bestuur.

GELDIGHEID

Bij aanmelding van nieuwe leden zal hen expliciet gevraagd worden zich akkoord te verklaren met het privacy beleid van de VPBL. Voor bestaande leden wordt er van uitgegaan dat zij akkoord gaan, indien zij niet binnen één maand na publicatie van deze voorwaarden in deze VPBL mailing bezwaar aangetekend hebben.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
VPBL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
“Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden”, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VPBL verstrekt.
VPBL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam (en van eventuele partner)
- Uw geboortedatum (en van eventuele partner)
- Uw voormalige diensteenheid en datum uit dienst
- Uw deelname Personeelsfonds
- Uw deelname FPF net
- Uw deelname Personeelsvereniging
- Uw adresgegevens
- Uw (mobiel) telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM VPBL GEGEVENS NODIG HEEFT
VPBL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG VPBL GEGEVENS BEWAART

VPBL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VPBL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
De website van “Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden” kan worden gevonden op http://www.vpbl.nl/ en ‘draait’ op in Nederland geplaatste servers van de Nederlandse provider Hosting2Go.
Op de website van VPBL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VPBL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt..

 
 

Google Analytics


VPBL maakte tot nu toe gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie werd, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VPBL te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VPBL heeft hier geen invloed op. VPBL heeft Google geen toestemming gegeven om via VPBL verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Om al deze redenen - en vooral omdat deze informatie buiten Europa wordt opgeslagen - zal Google Analytics niet langer op de website worden gebruikt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar voorzitter@vpbl.nl
VPBL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Op de website zullen daartoe standaardformulieren beschikbaar worden gesteld.

BEVEILIGEN
VPBL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VPBL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VPBL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VPBL op via voorzitter@vpbl.nl

VPBL is als volgt te bereiken:
telefoon: 071 - 521 00 70
e-mailadres: voorzitter@vpbl.nl

Om het makkelijk te maken zijn voorbeeldbrieven te downloaden inzake toestemming, intrekking en verwijdering van gegevens. (nog niet aanwezig)

Klik op de knoppen hiernaast voor:

  • verwijderen beeldmateriaal
  • intrekken toestemming gegevens
  • wijziging gegevens


Opgemerkt wordt dat - sinds het begin van de website in 2008 - niemand bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van deze website.
Natuurlijk staat het iedereen vrij om dit alsnog te doen.

 

Cookies


Mag een website ongevraagd cookies plaatsen?

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na uw bezoek plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De cookiewet van 4 februari 2015 maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om:

Analytische cookies
Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Websites moeten altijd uw toestemming vragen om cookies te plaatsen die inbreuk maken op uw privacy. Vaak gaat het dan om ‘tracking’ cookies. Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken.


Verwerking persoonsgegevens bij plaatsing cookies
Websites kunnen bij de plaatsing van cookies ook persoonsgegevens verwerken.
Uw bank doet dat bijvoorbeeld.
Bij deze cookies is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.